МОСКВА : ПАСХА / ЗОЛОТОЙ ДЕКОР ВО СЛАВУ ХРИСТА

ПАСХА / ЗОЛОТОЙ ДЕКОР ВО СЛАВУ ХРИСТА